Sākums > Kāzu Raksti

Aivas kāzu scenārijs

13.30

A:

R:

Līgavas mājās mājās.

Ko tie Jūsu suņi rej
Ap māsiņas rožu dārzu
Pilns māsiņas rožu dārzs
Stalto tautu kumeliņu.

Dari durvis meitas māte
Man rociņas nosalušas
Daža cimdu adītāja
Sēd tavā istabā.

A: Vai par graudiņu Līgavainim meitu dosi? (dod maisiņu ar graudiem)

R: Vai par naudiņu savu meitu dosi? (0.01 Ls daudz, izber no kabatas zemē)

Līgavas māte ar ģimeni..........

A: Vai par mīlestību savu meitu dosi? Izved... Līgavu.

Līgavainis

Nāc pie manis, līgaviņa,
Esi mana, paliec mana,
Vieglas dienas, grūtas dienas
Abi kopā vadīsim.

A:

Ai, dižens, tautu dēls,
Sargi savu līgaviņu,
No rājuma, no grūtuma,
No tautiņu valodām,
Lai ejat kurp iedami
Ejat abi vienuviet!

Ejot ārā pa durvīm: līgavainim jānoslauka durvju slieksnis (lai kopīgais ceļš būtu tīrs), bet līgavai
jāuzber sāls (pret skauģiem)

Iespējamajiem vārtiem līdzi cienasts, izrotāt mašīnas ar lentītēm.

15.00

Laulību reģistrācija Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā.

Vedējam jānodod gredzeni un pases, viesi un vedēji ieiet baznīcā pirmie, tētis ved līgavu.
Vedējmāte pie labās rokas vedējtēvam. Vedējmātei rokās ziedi, kuri domāti vecākiem.

16.00 Jaunā pāra sveikšana, fotografēšanās

16.20 Braucam uz Z/S „Apkalnmājas”
Daudz vārtu pa ceļam!!!

Tilts – Likteņa tilts – ar cik soļiem pāries pāri (ar līgavu uz rokām), tik gadus arī kopīgi dzīvos
Bij divas dzīves reiz
Bij divas takas reiz

1

Nu viena dzīve taku min
Cik tai ir laimes
To tikai divas sirdis zin.

17.00 Ierašanās Z/S „Apkalnmājās”
1.vārti – Sagaida Ievas tautisko deju kopa.
2.Saimniece ar savu priekšnesumu 1h
3. 1.šampānietis ar pīrādziņiem – balts galdauts ar svečturi!!!
4.Stādam augu īpašajā puķu dobē
5.Jaunais pāris meklē ābolus, kuri paslēpti tuvumā. Tas kurš atrod vairāk, tas paradīzes dārza
sargātājs.
4.Fotografējamies

18.30 Jaunais pāris ar vedējiem dodas nelielā izbraucienā
Uzraksta viens otram apsveikumu, kuru ieliek aploksnē un atdod mums glabāšanā, atdodam pēc 1
gada.
Noliekam ziedus pie Māras pieminekļa Rēzeknē.

18:30 Kāzu viesi dodas uz viesu namu „Zaļā sala”
* Iekārtojas istabiņās un gatavo vārtus jaunā pāra sagaidīšanai

19:10 Jaunais pāris ierodas viesu namā „Zaļā sala”
*Jauno pāri sagaidām ar dziesmu „Ai, jel manu vieglu prātu”
Viesi stāv uz tiltiņa katrā pusē, pāri novilkta tautiskā josta, kuru tur Ieva un Kaspars;
Muzikanti spēlē kaut ko jautru.

A:

Nāc, māmiņa, atver vārtus
Tev trejādi viesi brauc:
Brauc dēliņš, ved līgavu,
Mīļš Dieviņš līdzi brauca.

(aicinu līgavaiņa mammu atvērt vārtus)

R: (tad kad līgavaiņa mamma ver vārtus)
Veraties, vara vārti,
Līdz pašam galiņam
Bāliņš veda sētiņā
Saderētu līgaviņu.

Pa vidu izejam mēs četri, nostājamies tiltiņam pa vidu un ziedojam naudiņu ūdenim (pārticībai)
A:
Mēs zināsim visu, kas bijis
Bet tas vairs nesalieks mūs
Jo vairāk par visu, kas bijis
Mums nozīmē visu, kas būs.

Tilta galā abas māmiņas sēž uz krēsliem, jauno pāri aicinu uz brīdi apsēsties savai māmiņai
klēpī, muzikanti spēlē šūpuļdziesmu „Vecais zābaciņš”, jaunam pārim jāmēģina atcerēties kādos
mīļvārdiņos māmiņas viņus sauca.

2

Vārti – bļodā rīsi ar sīknaudu, kur vairāk atradīs, tas maka turētājs.

A: (tad kad darbi izdarīti)

Veraties, vara vārti,
Nu ir darbi padarīti,
Gudri bija, čakli bija
Jaunās dzīves sācējiņi.

Jauno pāri pie durvīm sagaida vecāki

Pie ieejas viesu namā (pirms trepītēm) sālsmaizi jaunajam pārim pasniedz mammas. Tā simbolizē
svētību un labklājību, ko vecāki dod līdzi jaunajiem viņu tālākajā dzīves ceļā. Katrs no jaunajiem
nolauž gabaliņu sev, apkaisa to ar sāli un tad... atkal mācās dalīties. Šo, sev paredzēto kumosu
atdod otram, no vienas glāzes padzeras ūdeni.

R: (pie sālsmaizes)

A:

Lem ,laimīte, dāsnu mūžu
Jauniem dzīves sācējiem
Lai miltiņi, lai maizīte
Visu mūžu dzīvojot.

Klāsim, māsiņas,
Baltu, baltu celiņu,
Lai staigā balta laime
Jauno ļaužu pēdiņās.

Klāju dvieli un zem noliek šķīvi. (kad viņi pārgājuši skatāmies: lielie gabali – bērni, mazākie
mazbērni, pavisam mazie – mazmazbērni)

Diegā ābols –
Liels kodiens – tas pelna naudu;
Dziļš kodiens – tas tērē.

Virs durvīm piekārts pakaviņs, viesiem ieejot zālē jāsabučojas.

A:
Saskan divas šampānieša glāzes,
Saskan divi gredzentiņi.
Tā lai saskan Jūsu dzīve
Visu mūžu dzīvojot.

Saskandina jaunie savā starpā

R:
Ceļam glāzes, lai Jums laimes gana,
Lai ir gaišs, kad diena tumša šķiet,
Lai no Jūsu pirmās satikšanās
Visu mūžu mīla līdzi iet!

Šampānieša glāzes, Saskandina jaunie ar vedējiem, vecākiem utt.

viesu aicināšana, ieņemt vietas pie kāzu galda

19.30 Kāzu viesi aicināti svinību zālē, labāko vietu ieņemšana pie kāzu galda

1.tosts

A:

Zied balta, balta kāzu dienas rota,
un domas tikai laimes vārtos steidz.
Tur ticība un cerība tiek dota -
3

tik stipra un tik tīra - vienu reiz.

Vēl citas nezināmas krāsas radīs
mūžs likteņvēju vērpetēs.
Gan Zvaigžņu stundas nāks, gan Liesmu gadi,
sēs graudus dvēselēs un reizēm pelnus sēs.

Līdz sniegiem, kas sāks pēdas aizputināt,
kad bālēs jauno dienu sapnis sārts,
vien sevī gaismu vairojiet un ziniet,
ka tai ir Jūsu mīlestības vārds.

Es gribu Jums novēlēt, lai dziļa kā jūra un skaidra kā zvaigžņu mirdzums ir Jūsu mīlestība. Lai
tā ir kā neizsīkstošs avots, no kura vienmēr var smelt veldzi un, lai šodien sāktais kopīgās dzīves
pavediens ir stiprs un nesaraujams.

19.40

R: Lai lielais izsalkums un slāpes būtu remdinātas, tagad namā vajadzētu gaismu un siltumu,
Uguns ir dzīvības, siltuma un mājīguma simbols.
Aicinu līgavas tēti iededzināt kāzu svečturī 1.svecīti
2.svecīti - aizdedzināt līgavaiņa mammai,
A:
Nav dzīve rožaina un maize nav Jums salda,
Un bērni neredz to, kā dažkārt sirds Jums sāp .
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību Paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām Jums Paldies!

R: 3.vidējo svecīti mīlestībai aizdedzina jaunais pāris kopā, paņemot liesmiņas no vecāku svecītēm.

A: Dedziet savu mīlestības sveci un lūdziet svētību savai laimei, savai dzīvei, savam ģimenes
pavardam (šajā brīdī abi iededz sveci).

R: Bērnu kāzu diena laikam ir tas brīdis, kad vecāki domās pārdomā savu dzīvi un tas brīdis, kad
pirmo reizi un pa īstam var saprst – bērni jau ir izauguši un šobrīd aizlido no ierastās ligzdas.

A: Paldies Jums, mīļie vecāki, par Jūsu maigumu, iejūtību un
mīlestību!

A: Mīļie, ja laimīgi būsiet Jūs, laimīgi būs arī Jūsu vecāki! Tāpēc aicinām pacelt glāzes par jaunā
pāra vecākiem un nodziedāt “Daudz baltu dieniņu”.

R: Mēs domājam, ka ik vienam no kāzu viesiem, ka arī vecākiem ir daudz laba vēlējumi, un tāpēc
kā pirmajiem dodam vārdu līgavas vecākiem!
...Un tagad līgavaiņa mammai!!!
A: Varbūt ir kāds no klātesošiem, kurš vēlas ko teikt?

A: Tā kā šajā skaistajā brīdī visi, kas esam sapulcējušies, tomēr tik labi nepazīstam viens otru,
tad aicinām jūs uz vienu iepazīšanās rotaļu, šeit ir trauciņš ar krāsainām lentītēm. Katram viesim
jānosauc savs vārds, radniecības pakāpe, jāpastāsta kāds interesants atgadījums saistībā ar jauno
pāri, jāpaņem, krāsainā lentīte un jāpin laimes kamoliņš.

20.00

R: Ilona un Kristap, šodien ir Jūsu ģimenes dzimšanas diena, apsoliet, ka nekad neaizmirsīsiet šo
datumu, tie ir Jūsu svētki.

2.tosts

3. tosts (tiek uzklāts siltais galds)

4

Uzaicinu pacelt glāzes par jaunā pāra ģimenes dzimšanas dienu!

R: Bet tagad, vai visi zina, ko nozīme vārds RŪGTS? Jaunie noteikti nezin, tāpēc lai viņus
pamācītu mēs aicināsim piecelties pārus, kas kopā nodzvojuši vaira kā 25 gadus un uzsauksim
viņiem Rūgts, tālāk tie, kas kopā 10-25 gadus, un vēlreiz rūgts, viss beidzot tos, kas vislabāk atmiņā
palicis 1-10 gadi rūgts. Un pēc šīs mācībstundas šķiet, ka jaunajiem vairs nevajadzētu būt nekādu
problēmu, tāpēc – RŪGTS!!!

A: Un tagad aļaujiet man Jūs iepazīstināt ar šī pasākuma vadošajiem kultūras darbiniekiem:
R: Līgava

A: Līgavainis

R: Muzikants –

A: dzied, spēlē un izklaidē.

R:Dančmeistars –
A: riktīgā brīdī sākt balēšanu, allaž pirmajam sākt danci. Pašam jāprot polka,
lambada, rokenrols. Dejo pats un nepārtraukti deju virpulī rauj arī citus. ... (Kāju krēms)

R:Dzērienu pārzinis –
A: lai katram ,kas izslāpis, būtu, ko iedzert. Neliet tiem, kam nereibst, nedot tiem,
kas nevar turēt. Sekot, lai izdzertu visu un plānotā laikā.... (mazā pudelīte)

R:Mediķis –

A:rūpējas par to, lai visu sirdis, gremošanas trakti, kājas, rokas, galvas un maņu
orgāni būtu pilnīgā kārtībā. Ja kādu nepieciešams norūdīt, tad to arī dara tepat un tūlīt un ja
kādam gadījies nokļūt ķezā, tad sniedz savu izpalīdzīgo roku. Kā arī cieši sadarbojas ar savu
bosu “dzērienu pārzini” un labo tā pieļautās kļūdas. ... (Aptieciņa)

R:Līgavas sargs –
A:rūpēties par līgavas drošību kāzu namā. Atbildīgs par to, lai Jaunais pāris nekur un
nekad nepazustu. Līgavas sargs atbildīgs arī par ikvienas jaunavas drošību. Ja nepieciešams, palīdz
atbrīvoties no pārāk uzstājīgu pielūdzēju kvēlajiem apskāvieniem.... (pistolīte)

R:Ziņnese –

A:Izpalīgs līgavas sargam, uzmana un ziņo līgavas sargam, ja kāds vai kāda apdraud
jaunās sievas, vīra vai kāda cita aicinātā viesa drošību. Skaļi pūš svilpē vai dzied ....(svilpe)

R:Fotomākslinieks –
A: rūpes par jaunās ģimenes vēsturisko brīžu iemūžināšanu, par kopdzīves arhīva
veidošanu KRISTAPS (cepurīte)

R:Kārtībnieks –
A: neālēties pašam un neļaut to darīt citiem. Gādāt par kārtību. Par lamāšanos sodīt ar
grīdas un trauku mazgāšanu. Labā roka līgavas sargam.... (rokasdzelži)

R:Modinātāja –

A:otrā rīta agrumā ar lielu troksni modināt saldi guļošos kāzu viesus.... (svilpīte)

R:Modrā acs –

5

A:Vēro un fiksē visus darbus un nedarbus, sevišķi tos,
kas notiek kādā stūrī paslepus no citiem. Interesantāko notikumu
fragmenti jāpiefiksē un no rīta pie brokastīm jāatstāsta darbi un
nedarbi, kā arī jāatklāj visa slepenā informācija, jaunākās tenkas,
minējumi, novērojumi, kas iegūti iepriekšējā dienā. ... (blociņš un
pildspalva)

R:Kolekcionārs –
A:Savāc, zodz, pievāc, novāc un, ja nepieciešams–
arī atdod atpakaļ mantiņas to saimniekiem, protams, par attiecīgu
samaksu ... (soma, maiss)

R:Saimniece ar galda meitām 2gb.

A: Kas būtu vasara bez saules un putnu dziesmām, mežs bez vēju šalkām un jūra bez ūdens, tāpat
kā kāzas bez tuviem cilvēkiem...

R: Tādēļ pacelsim glāzes par kāzu viesiem, lai dzirkstī prieks un jautrība.

20.30

R: Ko drīkst darīt un ko nē mūsu kāzu paspārnē...

A:
Bet tagad, lai kāzas noritētu godam
Mēs dažus padomus Jums dodam:

Darīti tiks zināmi

4.tosts

Kāzu viesiem likumi –

Kas būs stingri jāņem vērā,

Jāpilda tos pilnā mērā!

R:
Nedrīkst alu jaukt ar šņabi,
Tad otrā dienā nebūs labi.

Dzert drīkst tik no mazām glāzēm,

Nevis tempt no puķu vāzēm!

A:
Aizliegts ir ar korķa viļķi
Uzdurt marinetu siļķi

6

Nedrīkst cita sievu spaidīt
Un no viņas kaut ko gaidīt
Tad var iznākt jampadracis
Plūkšanās un vesels tracis
R:

Nedrīkst gaisu jaukt un maisīt,

Proti – sliktu smaku taisīt.

Pīpi sūkt un dūmus pūst –

Un tos citiem acīs grūst!
A:

Drīkst visu, kas vien tīk
Kapēr pašien neapnīk
Iedzer, dziedāt, uzdejot,
Galda dāmu nobučot
Beigās uzsaukt lieti der
-Uz to mums atkal jāiedzer!

R: Uzaicinu pacelt glāzes par vērtīgiem padomiem!

20.40

R: Mazliet pavingrosim, paskatīsimies cik jūsos ir atjautības. Kad es teikšu vārdu „lūdzu” – jūs
izpildīsiet visu ko lūgšu, bet, ja šī vārda nav tad – nē!

Lūdzu visus piecelties!
Paceliet glāzītes!
Lūdzu, paceliet labo roku!
Tagad kreiso roku
Uzkāpiet uz krēsla!
Lūdzu saucam Hei-jā!
Tagad apsēdieties!
Lūdzu tagad apsēdieties!
Nobučojam kaimiņu!
Lūdzu paceļam glāzītes un iedzeram!

21.30

Pēc silto ēdienu paēšanas, vedējmāte uzaicina jauno pāri dejot valsi.

Nākošo deju jau dejo visi, kas vēlas. (spēlē muzikanti)

22.00

R: Spēlējam spēles
Dejošana uz avīzes
Pāri dejo uz avīzes, kuru pamazām (vairāki atsevišķu deju piegājieni) saloka arvien mazāku. Nedrīkst
nokāpt no avīzes deju laukuma. Uzvar izturīgākais, spēcīgākais un izdomas bagātākais pāris. Balvās var
iedot diplomus vai kaut ko dzeramu pēc fizikās nodarbes.

5.tosts

6. Pirmais valsis

7. Spēles

7

Sultāna izgreznošana
Priekšā nāk trīs vīrieši. Šiem vīriešiem ir ļauts izvēlēties jebkuras trīs (var vairāk) sievietes. Skanot
mūzikai, šīm sievietēm ar saviem apģērba gabaliem, greznumlietām ir jāuzpoš savs sultāns. Pēc
tam, par sevis izpušķošanu, sultānam ir jānoskūpsta katra sava sieviete uz abām rociņām un uz
abiem vaidziņiem, pie tam, tiek uzņemts laiks. (Bet netiek teikts, ka uzvar tas, kurš to izdara
visātrāk). Parasti visi cenšas to izdarīt visātrāk, bet vinnē tieši tas vīrietis, kas to izdara vislēnāk, „Jo
sievietēm patīk ilgāka samīļošana!”.
Nekusties
Visi stāv aplī, pa vidu vadītājs. Negaidot pie viena cilvēka apstājas un saka „Rokas gaisā!”. Taču
tas cilvēks, uz kuru ir norādīts neko nedara, bet pa labi stāvošais paceļ kreiso roku, un pa kreisi
stāvošais paceļ labo roku. Ja kāds kļūdās, tad - izstājas.

22.30

R: Agrāk kāzās notika apdziedāšanās, apdziedot visus ko vien varēja, līgavas radus – panāksniekus,
līgavaiņa radus – vedējus, kā arī puišus, meitas u.c., jo ticēja, ka izdziedot ļaunumu var atbrīvoties
no visām sliktām īpašībām, novērst nedienas un neveiksmes.

A:(līgavaiņa radiem)

8. Apdziedāšanās

Vedējiņi sasēduši
Tā kā bekas mežmalā,
Ņemat, meitas, bērza koku,
Lai sāk bekas cilāties.

R:(līgavas radiem)

Panāksniecēm reti zobi
Kā avena ieradzīši
Mūs maizīte smalki malta
Cauri bira putēdama.

A: (uz līgavas brāli)

R: (uz līgavaiņa meitām)

A: (uz līgavas mammu)

R: (uz līgavaiņa mammu)

A: (uz līgavas māsā,)

Lai bij kāri, kas bij kāri
Brūtes brāļi tie bij kāri
Visas bļodas izvandīja
Taukas gaļas meklēdami.

Slinkas, slinkas kaimiņmeitas
Par visām meitiņām:
Ar cimdiem govis slauca
Ar dakšām gultas taisa.

Šogad veda sievasmāti
Divi bēri kumeliņi;
Citu gadu kājām nāks
Bērnu drēbes padusē.

Nāc ārā vīra māte,
Lai es tevi apskatītu
Teica ragus tev pierē
Teica asti mugurā.

Mūsu meitas gana stipras,
Sešas vienu blusu kāva,
Kad tā blusa palēcās,
Tad tās visas iebļāvās.
8

R:

A:

Mūsu puiši stiprinieki-
Pieci vienu odu sita
Vēl nebūtu nosituši,
Ja pie mieta nepiesietu.

Saderam mēs tautiņas,
Nekā mēs ienaidiņu
Visu mūžu turēsim.

R: Paceļam glāzes izlīgumam.

22.40

22.50

A:... es tīru, mazgāju, gatavoju, gludinu, nekur netieku! Jūtos kā Pelnrušķīte!
R:- Mīļā, es taču tev teicu, ar mani būsi kā pasakā.

R: Piedzēries vīrs pārnāk mājās. Sieva prasa:
A:- Kur tu vazājies?
R:- Biju kapos!
A:- Vai kāds nomiris?
R:- Neticēsi - tur visi ir miruši.

R: Vēlu vakarā, noguris, pārrodas vīrs. Sieva kliedz:
A:- Kur biji?
R:- Dārgā, tu taču man esi gudriniece, izdomā kaut ko pati.

R: - Dārgā, es šovakar braucu uz upi makšķerēt!
A: - Zinu. Tev viena forele jau trīs reizes zvanīja…

R: Vīrs atnāk mājās piedzēries, sieva dusmās sit pļauku un saka:
A: Vēl dzersi?
R: Vīrs neko, sieva atkal iesit:
A: Vēl dzersi?
R: Nu labi ielej!

A: Sieva modina vīru - Labrīt, manu zaķīt, celies kaķēn! Mosties, saulīt!
R: - Es šodien esmu zivtiņa, man nav kājiņu, un es nekur neiešu!\"

R: Bērziņu ģimenes pāris sastrīdējies, sazinās tikai ar zīmītēm. Pirms miega Bērziņš uzraksta zīmīti
sievai:
- Rīt no rīta man ir svarīga tikšanās, pamodini mani 7:00!
Vīrs no rīta pamostas pēc desmitiem un blakus atrod zīmīti no sievas:
A: -Jau ir 7:00, celies!

23.00
11. Spēles.
Karstā deja
Visiem izdala lapiņas un pildspalvas. Jāsameklē dziesmu nonstops uz 10 min, vai jālūdz mūziķus
uzspēlēt 2-3 stilistiski atšķirīgus gabalus bez pauzēm. Uzvar tas, kurš dziesmas popūrija laikā
paspēs izdancināt visvairāk pretējā dzimuma pārstāvju, kā apliecinājumu par to saņemot parakstu.
Kuram visvairāk parakstu, tam pienākas balva.
Skaiti, ja māki...
Spēlēt gribētājus sastāda rindā. Uzdevums ir katram vadītāja norādītajam spēlētājam nosaukt
nākamo ciparu, bet ar nosacījumu, ka visu ciparu vietā, kuri dalās ar 3 - jāpalecas un jāsaka - hop!
Piemēram: viens, divi, hop, četri, pieci, hop... Kurš kļūdās - izstājas.
Lūdzu – paldies. Viesi sastājas aplī, skanot mūzikai padod balvu ar vārdiem „lūdzu-paldies”, kad

9. Dejas.

10. Pieredzes apmaiņa.

9

mūzika apklust pie kura paliek balva – tas izstājas, kamēr paliek viens – tam pienākas balva.

23.20 -23.50

23.50

A:

12. Dejas.

13. Mičošana.

Maigs tā kā mēness stari, tīrs tā kā avota šalts
Līgavas tērps ir kā ziedpārslas,
Kā mākonis maija vējā
Un to noņemt drīkst tikai tas,
Kam saule caur pirkstiem skrēja.

Divpadsmit. Brīdis pienācis, kad līgavas tērps ir jānoliek. Valkāts tas tiek vienu dienu, mūžu - tas
glabāsies.

R: Gatavojamies mičošanai, uzaicinu viesus iziet ārā, sastāties aplī mēness dārzā.

Jaunais pāris apsēžas uz krēsliem. Sākam mičošanu, muzikants spēlē pavadījumu.

LĪGODAMA UPE NESA
ZAĻU ZIEDU VAINADZIŅU,
DZIEDĀDAMAS TAUTAS VEDA
VAINADZIŅA VIJĒJIŅ’.

SAVU LAIKU ROZES ZIED,
SAVU LAIKU MAGONĪTES.
SAVU LAIKU TU MĀSIŅA,
VALKĀJ ZIEDU VAINADZIŅ.

noņem plīvuriņu

MIČOJIET’I, MIČOJIET’I
GAIĻA LAIKA NEGAIDIETI,
KAD GAILĪTIS NODZIEDĀSI
NEDOS MĀSA VAINADZIŅ’.

uzliek aubīti un uzsien priekšautiņu

DAIĻA, DAIĻA MŪS MĀSIŅA,
VĒL DAIĻĀKA ŠOVAKAR.
DAIĻA BIJA VAINAGĀ,
VĒL DAIĻĀKA AUBĪTĒ.

RAUDIET MEITAS, RAUDIET MEITAS,
VIENA MEITA MAZUMĀ.
DZIEDIET SIEVAS, DZIEDIET SIEVAS,
VIENA SIEVA VAIRUMĀ.

uzliek vīra cepuri un uzsien priekšautu.

MIČOJIETI, MIČOJIETI,
VIENU STALTU TAUTU DĒLU.
NE VIENAI DIENIŅAI,
BET VISAM MŪŽĪŅAM.

RAUDIET PUIŠI, RAUDIET PUIŠI,
VIENS PUISĪTIS MAZUMĀ.
DZIEDIET PUIŠI, DZIEDIET PUIŠI,
VIENS VĪRIŅS VAIRUMĀ.

NU IR ABI NOMIČOTI,
NU IR SKAISTI, NU IR LABI,

10

BALTAS DIENAS, DAUDZ LAIMĪTES
KUPLU SAIMI NOVĒLAM.

Vedēji apdāvina jauno pāri ar visvisādiem saimniecībā noderīgiem priekšmetiem, pavadot
dāvināšanu ar jautriem pantiem.

A: Māla bļoda
Bļoda jums, kur mīklu jaukt,
Kad ir vēlme ciemos braukt.

No šīs bļodas ēdi pats,
Kaut vai tajā sievas mats.

R: Karote

Ja sievai kādreiz uznāk niķis –
Uztaisi tu tādu stiķi:
Pavārnīcu rokā ņem,

Kokā to vai gultā dzen!

A: Trauku sūklis

Ar šo te sūklīti un plaukstu,

Ar karstu ūdeni un aukstu

Tu traukus tīrus dabūt spēsi,

Pat ķīmiju tiem netērēsi!

R: Knaģi

Ja sieva burkšķ un purpina,

Jau otro stundu turpina

Tev prātu jaukt un pūderēt -

11

Tu vari viņu aizkavēt!

A: Recepšu grāmata
Ja gribi labu omu mājās,

Tad receptes lai šajā krājas,
Kā olas cept un maizi smērēt,
Lai naudu taupīgāk var tērēt!

R: Saspraužamās adatas

Ja kreklam iztrūkst kāda poga

Vai biksēs neveiksmīga kroka -

Tu sievu lieki nekavē

Un pats šo vainu remontē!

A: Svece

Ja Jums naktī jāpakasās,

Tad pēc spilgtas gaismas prasās.
Sveci šo tad dedziet spoži-
Kukainīti ķeriet droši.

R: Sērkociņi

Reti noderīgi rīki,

Kaut pēc skata tādi sīki.

12

Guni kurt un torņus būvēt,

Smagus plakstus vaļā turēt...

A: Adata un diegs
Še būs adata un diegs,
Šūt un lāpīt, lai tev prieks.
Pašai mini kleitas šūt,
Ballēs pirmai dāmai būt.

R: Āmurs
Āmurīt’s ir vīra gods
Jaunam vīram tas tiek dots.
Iesitīsi sienā naglu
Aizbaidīsi projām zagli.

Jaunie ar viesiem laiž gaisā laternas.Jaunajiem sirds,viesiem baltie.

00.30

R: Man kā vedējtēvam ir gods pasniegt Jums laulības dokumentu – Laulības apliecību un, lai šis
dokuments pēc 25, 50 gadiem ir tādā pašā vērtībā kā šodien! Un tagad vārds jaunajam vīram un
jaunajai sievai.

Jaunā sieva un jaunais vīrs apdāvina savus radus (muzikantiem pēc situācijas)

14.Pūra dalīšana

00.45

Jaunā sieva un jaunais vīrs cienā viesus ar torti un šampanieti. Pirmo griezienu izdara abi kopā,
pēc tam palīdz vedēji.

01.15

A:

15.Tortes un šampanieša dalīšana.

16. Dejas

Dancini vīriņ,’
Jauno sieviņu
Priecīgas dieniņas
Iedancināsi.

17. Spēle

Jauno pārbaude: jaunos nostāda vienu otram pretī un liek kliegt, lai noskaidrotu, kurš kliedz
skaļāk. Kad viņi beiguši – pasaka: „Tā viens uz otru, lai Jūs kliegtu pēdējo reizi!”

Jaunie pasaka

A:

18.Guldināšana.

Nesiet, brāļi, vaska sveces,
Dedziet gaišu uguntiņu,
Ej, gulēt, tautu meita,
Ved gulēt bāleliņu.

13

Jaunajiem izsniedz micītes, linu maisiņš ar konfektēm un Papucīšiem (Selgas cepumi).
Viesi sastājas gulētvadīšanai uz istabu. Pie istabas dziedam dziesmiņu „Aijā žūžū lāča bērni”

...

09.00

Dodamies modināt jauno pāri (kannas, pannas u.c. šķindoņa). Uz balkona ūdens bļoda, dvielis.
Dziedam „Kur tu teci gailīti mans”.

10.00.

A: Svece ir īpašs reliģisks simbols. Pirmkārt, tas ir gaismas un siltuma avots. Otrkārt, tā ir liesma,
kas tiecas uz augšu. Treškārt, sveces liesmā sadeg visas sliktās domas un jūtas. Lai nenodziest
Jūsu dzīves svece, kas izstaro mīlestību un apgaismo jūs dzīves ceļu, un lai tās liesma sildītu un
sadedzinātu visu negatīvo jūsu dzīvē.

R: Dzīvē mēdz būt tā – šķiet, tikai vakar bija pie altāra, bet šodien ir sajūta, ka ar šo cilvēku
nodzīvots simts gadu. Lai mūsu jaunie nodzīvo visu dzīvi tā, it kā tikai vakar būtu salaulājušies!
Rūgts!
Tosts
R: Kādam valdniekam jautāja:
- Kā tev izdodas valstī saglabāt mieru un labklājību?
- Kad esmu nikns, mani ļaudis ir mierīgi; kad viņi dusmojas, es esmu mierīgs. Vārdu sakot – mēs
esam līdzsvarā.
Ģimene ir maza valsts.
Pacelsim glāzes par to, lai jaunais pāris prastu saglabāt mieru un labklājību savā valstī!

10.30

R: Kā jūs visi gulējāt? Labi, jā mums gan te visādi gājis. Gribu jau laisties miegā, pēkšņi dzirdu,
kaut kādi trokšņi, nu nāk no tās jauno istabas puses. Modinu vedējmāti un ejam skatīties. Un ko jūs
domājiet. Stāv tur viens tāds melns ar zeķi galvā un lūr, tupēdams pie atslēgas cauruma. Mēs daudz
nedomājām, grābām ciet, bet blēdim izdevās aizmukt, bet savu fotoaparātu viņš aizmirsa, nabadziņš
ļoti steidzās. Izrādās, ka aparāts bija ļoti labs ar gatavām bildēm, mēs varam parādīt, ko tad viņš tur
ir bildējis...
A: Nu tas par jauno pāri. Bet ko es jums pastāstīšu. Protams, pēc fotogrāfa apmeklējuma arī es ilgi
nevaru aizmigt no visādām ērmīgām skaņām, nu veselu nakts simfoniju. Paklausieties:

19. Modināšana.

20. Brokastis

21.

Cik bieži mums ir īdzīgs prāts
Uz tiem, kas guļot naktīs krāc.
Gan gribas viņus augšā celt,
Bet reizēm, bomi ņemt un zvelt.
Kā izpētījis dakters kāds,
Trīs ceturtdaļas ļaužu krāc.

Dažs burbuļo kā strautiņš kluss,
Dažs burkšķ, kā traktors Beloruss,
Bet dažs, kas uzņēmis uz krūts,
Kā reaktīvais dzinējs rūc.
Man pazīstams ir vecis kāds,
Kas baigi muzikāli krāc.

14

Tī, tī ... viņš maigi dīc kā ods,
Tad vārās tā kā klimpu pods,
Tad liekas tā kā vepri kauj,
Un beidzot vaislas bullis mauj.
Kad sieva viņam dunku grūž,
Viņš tā kā mazbānītis pūš
Un izkritis no gultas sauc:
Ei, šofer, uzmanīgāk brauc!

Ja kāds no jums vēl neprot krākt,
Pie viņa mācīties var nākt.
Viņš apgalvo, ka maksa lēta,
Bet atmoda nav garantēta.

22. Ķīlu izpirkšana.

11.00

R: Vakar Jūs iepazīstinājām ar šī pasākuma vadošajiem kultūras darbiniekiem, par labo darbu
izpildi vēlamies viņiem pateikties J

Dančmeistars, Dzērienu pārzinis, Mediķis, Līgavas sargs, Ziņnese, Fotomākslinieks,
Kārtībnieks, Modinātāja, Kolekcionārs, Modrā acs.

11.10

R: Vārds pastniekam

11.30
24. Izsole
A: No mums ir paveicies, viņi ir atraduši mīlestību, tad kāpēc lai citiem nepaveiktos šajā dienā,
tāpēc piedāvāju iespēju piedalīties izsolē. Maksa: ???

Aizsarglīdzeklis – prezervatīvs
Dzīvības iznīcinātājs – utu ķemme
Dienvidu augļi – pipari
Augstākā balva – lauru lapas
Labākais draugs – grāmata
Domu fiksētājs un iznīcinātājs – zīmulis un dzēšgumija
Dzīves prieka atjaunotājs – alus pudele
Tūrista sapnis – tualetes papīrs
Dzīvības sākums – ola
Asaru gāze – sīpols
Pilienu uztvērējs – kabatas lakatiņš
Netīrumu novācējs – ziepes
Noslēpumu glabātājs – poga
Avārijas glābējs – saspraužamā adata
Draugs jaunībā, ienaidnieks vecumā – spogulis
Iemidzināšanas līdzeklis - māneklis
Līdzeklis zobu stiprināšanai- Košļājamā gumija

23. Pienākumu sadale

23.Kāzu avīze

15

Pirmais mūzikas instruments - Grabulītis

Trokšņa slāpētājs- Knupītis

Dzirnavu tīrāmais- Zobu birste

Skaistumkopšanas priekšmets- Matu ruļļi

Grāmatas jaunākā māsa- Burtnīca

Mūžīgās jaunības saglabātājs- Ķiploks

Priekšmets, kas reizēm trūkst- Skrūve

Kaitīga narkotiska viela- Cigaretes

Zobu rāvējs- Vēlams sīkstas īrisa konfektes

Caurumu tīrītājs- Pudeļu birste

Lieto priekos un bēdās!- Svecīte

Mitrinātājs- Sīpols

Elektrības vecākā māsa- Svece

Skaistuma kopšanas līdzeklis- Mačalka

Angļu mohēra- Vate

Derīgs izraktenis- Kartupelis

Paradīzes auglis- Ābols

Krājkase- Zeķe

Bīstams priekšmets- Sērkociņi

Kājāmgājēja sapnis- Mašīna (Spēļu mašīnīte)

Smērviela- Nauda

Sirds mīkstinošs līdzeklis sievietēm- Šokolāde

Vecpuiša ēdiens- Zupa par dažiem santīmiem

Sievas aizstājējs- Pavārnīca
Vitamīnu aizstājējs- citronskābe;
Izsūcējs- kokteiļu salmiņi;
Pīķa dāma- kārtis;
Dezinfektors- zobubirste;
Pēdu iznīcinātājs- dzēšgumija;
Dzīvības sākums- jēla ola;

12.00

A: Jaunajam vīram, vai Tev patīk gatavot ēst? Kā ar kūciņām, vai esi mēģinājis cept? Man te viena
recepte gadījusies, varbūt mēģini iegaumēt:

1. Izņem no ledusskapja 10 olas..., noliec atlikušās 7 uz galda un satīri grīdu. Nākamreiz esi
uzmanīgāks!
2. Paņem bļodiņu un pret tās malu sasit olas, dzeltenumus ielej bļodiņā... notīri galdu no

25. Ābolkūkas recepte.

16

dzeltenumiem, esi uzmanīgs.
- Aiva Sīklēna -Pievienot komentāru:* obligāti jāaizpilda
Vārds: * E-Pasts:
Komentārs: *
Ja nevar izlasīt, spied te
Pārbaudes Teksts: *

Smilga
Tas nav Aivas scenārijs!