Sākums > Kāzu Raksti

Initas un Edgara Kāzu scenārijs

Nu tad sākas Initas un Edgara kāzas!

Līgavas izpirkšana no Krišiņa (dēls) mājās ap pl.12.20.- tradīcija! Jānopērk kkas ar Krišiņu
piekukuļot!!!! (kinderolas) 13.00 domāju, vēlākais ,kad jābrauc ārā.

Viena tradīcija kas atšķiras nedaudz, varbūt var izmantot!

Precībās brauca vakarā un līgavas mājās visiem vajadzēja izlikties, ka viņi par to nekā nezina.
Braucēji saģērbās labās drēbēs, līdzi ņemot linu kulē siera gabalu un kabatā pudeli degvīna. Kad
precinieki bija iebraukuši līgavas mājās, tautieša krusttēvam bija jāstāsta, ka tie ir apmaldījušies,
jāvaicā, kā sauc šīs mājas, un jāmin kādas citas mājas kā sava ceļa mērķi. Uz tām tad bija jālūdz
parādīt ceļu. Tad precinieki palūdza padzerties ūdeni, jo esot izslāpuši, uz ko sagaidītāji aicināja
tos iekšā mājā, solot ceļu parādīt vēlāk. Kad viesi jau bija telpās, namatēvs ar namamāti piedāvāja
tiem palikt pa nakti. Esot jau vēls un ceļš uz viņu ceļa mērķi esot slikts. Tad visi apsēdās, tautieša
krusttēvs izņēma sieru un nolika uz galda.

Pie galda krusttēvs atkal ievadīja sarunas, ka viņa krustdēlam vajag līgavu un tas ir viņu brauciena
mērķis. Uz to nama māte atbildēja, ka varbūt nav vajadzīgs tālāk braukt, jo arī viņai esot meitas
un varbūt viesis var izraudzīties kādu no tām. Krusttēvs lūdza meitas parādīt. Vispirms nama māte
ieveda pie viesiem kādu vecāku sievieti un jautāja, vai šī varētu derēt. Uz to krusttēvs atbildēja,
ka viņu mājās ir daudz darba un ir vajadzīga kāda jaunāka. Kā nākamo ieveda kādu jaunu meiteni,
pusaudzi. Uz to krusttēvam bija jāsaka, ka šī ir par jaunu un to vēl ir nepieciešams audzināt. Tad
ieveda īsto, kuru krusttēvs atzina par derīgu. Te nu tautietis izvilka no kabatas degvīna pudeli un
saderēja ar tautu meitu. Uz šīm derībām visi uzdzēra degvīnu.

Dzimtsaraksti jābūt pl.13.40. , notiek no pl.14.00. līdz pl.14.30.

esam ārā, izdalam operatīvi lentītes (ir) viesu mašīnām, kāds foto, sīki mazi bla bla bla un
pl.14.45. dodamies ceļā

Rāmavas mājas pl..15.10.-15.35. Medus, graudi uzkodas, kas vēlas var palikt
Aizsien acis un ved ap māju pirms tam uzziežot uz lūpām medu! Jāiet ap māju un ar kāju jāpiesit
pie katra sliekšņa. Cilvēks iet ar maisu no muguras un apber ar graudiem utt (Pārticība jaunajās
mājās) Domāju ka to darīs Edža(vīrs)

kapi pie Rāmavas pl.15.40.-15.50.

turpat muižas parks pl.16.00- 16.25. sveci Initai (sieva), skalus Edžam (Kārlis-vedējs) (uz tiltiņa)
Līgava uztraucas par to, kas saimniekos viņas mājās un visvairāk par uguni, kas ir sakrāla! Līgava
ņem uguni līdz (parasti no trauka ogles) pie vārtiem Līgavainis viņu pārtver ar degošu skalu un
alu! Ideja – uguns (dzīvības turpināšanas nodrošināšana), ko sieva darīs ar vīra palīdzību un alus –
pārticības nodrošināšana, par ko būs atbildīgs vīrs!
Inita un Edža sien mezglus ap koku nostiprinot savu savienību..

Zirgi turpat pie Rāmavas pl.16.30.-17.00. Vārtus! - Jādzied Latvijas himna.

Ķekavas parciņš pl. 17.10.-17.30. bļoda, dvielis, ūdens

Bišķi pārveidota – Jāatrod kāda simboliska vieta kur apsēdināt (šūpoles) Initu un Ēdžam viņa
ir jāmazgā (oficāli mazgā kājas), es domāju rokas un seju! (attīrīšanas rituāls) Ar to pašu ūdeni
apšļaksta arī līgavas mantas! Pirms apsēdināšanas E.nes I.pāri Ķekvas parka tiltiņam. I. Un E. kopā
ar ģimenes locekļiem sien mezglus ap koku.

Mežsētas pl.18.00.
tur sāk ar visiem šķīvju pekstiņiem, maizi, sāļo I. Un E. ar tiem, kas vēlas sien mezglus ap koku.
Drīkst nolikt dāvanas paredzētā vietā ap pl.18.15-18.20. Un var paziņot, ka procesa gaitā drīks
izdarīt ierakstus viesugrāmatā. Uzreiz nav obligāti, jo tad pasākums ievilksies.

pie galda 18.30 ēšana.

Pēc brīža pirmais tosts (Edžas mamma), svečkas iedegt ar vecākiem utml.

Viesu iepazīstināšana apvienot ar spēli- pirms tam izdala lapiņas uz kurām katrs viesis atbild
un jautajumiem un jāpabeidz teikumus- kā sauc? Trīs lietas kas raksturo mani? Man patīk..?
Man nepatīk...?kad es par daudz iedzeru, tad...? ja man būtu miljons, tad...? man prieks, ka
jaunlaulātie.....? attiecīgi pēc tam (jāizdomā pirms vai pēc uzēšanas) vedēji nolasa šīs lapiņas
nenosaucot vārdu un jaunie lauleņi mēģina uzminēt, kas tas ir un attiecīgais cilvēks pēc tam
pieceļas kājās, lai citi redz kurš tas ir. (40 lapiņas)
Atbilstoši pēc šitā var sadalīt amatus, jo ir noskaidrots, kas ir kas:) to dara Inita un Edža.

ēšana , dzeršana!

pirmais valsis pl. kad ir paēsts

tā kā loģiski, ka mums nekādas dejas sākumā nevedas, publika ir jāiekustina ar spēlītēm;)

kad ir normāli piestumta māga sākas spēles jaunajiem lauleņiem Initai aizien acis, veči sasēžas
rindiņā un viņa katram jāapsēžas klēpī, neko neaiztiekot un tiem visiem jāklusē. Initai šādi resp. ar
dibenu jāuzmin, kurš ir Edža.
Pēc ta, Edžam aizsien acis, meitenes apsēžas. Un Edžam aptaustot kājas jāuzmin kuras ir Initas. Arī
jāievēro klusums.

Pēc tam pārējiem-taustes konkurss spēlē piedalās viens minētājs un atminamie. Minētājam aizsien
acis un uzvelk rokās dūraiņus. Viņs visus aptausta un min, kas tie ir. Pirmais atminētais stājas viņa
vietā un uzvar tas, kuram vairāk atminēto (balvu- labākajam čamdītājam, švakākajam jādod ķīla,
ko otra dienā no rīta izpirks)

tā kā visi vēl izrādās kautrīgi viens otru aptaustīt tad nepieciešama jautrā stafete- spēlētāji izveido
divas komandas un nostājs aiz starta līnijas, zināmā attālumā no šīs linijas katrai komandai priekšā
novieto galdu, uz tā noliek šampanieša pudeli, glāzi, un šķīvi ar citroniem ( a meibi ar cepumiem?
:D ) pēc signāla sākas stafete. Pirmais pieskrien pie galdiņa un atver pudeli, skrien atpakaļ un
nostājas beigās. Otrais, pieskrien, ielej un nostājas beigās, trešais- iedzer, ceturtais- uzkož, piektais
atkal pielej glāzi. Stafete beidzās kad pudele tukša. (var iedot balvu tam kurš visvairāk reizes
pamanījies ieliet kā labākajam bārmenim)

nu jau publika ir satuvinājusies un var sadalīties pa pāriem, abiem aizsien acis iedod rokā
banānus Ar ko attiecīgi jāpabaro otrs, uzvar tas pāris kuri pirmie izbarojuši viens otram
nešmaucoties. (balva lielākajam ēdājam , kurš bija pats pirmais, pēdējais pāris dod ķīlas, ko otrā
dienā izpirks)

kad jau pavisam iesilusi publika var pārbaudīt reibuma pakāpi ar spēli- tiek parādītas divas kustību
pozīcijas- ar labo roku jāsaņem kreisā auss ļipiņa ar kreiso degungals un otra- ar kreiso roku
jasaņem laba auss ļipiņa un ar labo degungals. Sasitot plaukstas šīs pozīcijas jāmaina. Kam sajūk
pirmajam jādod ķila prieks otrās dienas. Kas paliek pēdējais dabū balvu- izturība 2009.

Jābūt gataviem, ka var nozagt līgavu.

pl 24.00 mičošana,
Līgavai nogrirež matu šķipsnu (šķēres) uzvel aubi un vīram platmali un liek vienam otru barot
ar āža pautiem, lai jaunie ir veselīgāki. (auglības rituāls) Pēc pautu uzēšanas, I. Un E. tiek vesti
simboliski guldināt, uz sliekšņa velkot pērkonkrustus un māras krustus.

Tad dižvedējs ar līgavu iegāja mazajā istabā, kur to sagaidīja tautieša māte. Līgava ielika vīra mātes
gultā cimdu pāri (ja gribēja dēlu) vai zeķes (Inita)(ja gribēja meitu). Pēc tam vīra māte paņēma
līgavu zem rokas un kopā ar dižvedēju visi trīs aizgāja uz pirti, kur līgava nometa jostu. Tāpat to
izdarīja arī pie akas un cūku kūtī. Beigās līgavu aizveda uz klēti, kur to gaidīja tautietis un kur
jaunajam pārim bija sagatavota guļas vieta. Līgava apziedoja arī to Pirms tam Jostu nomet arī istabā
pie pavarda un vīra radi cērt – (mūsu gaījumā velk ar krītu) uz slikšņa krustus. Tas domāts kā
svētība un drošība jaunajā mājvietā no abiem.

Kad tā beidzas un jaunais pāris ir atgriezusies pie viesiem, jaunajiem lauleņiem ir vārds pateicības
vecākiem.

01.00. Kūkas griešana!

Rotaļas turpinās, tā kā drīz jau jāiet čučēt, piedāvājam palīdzēt visiem izģerbties:) meitenes pa
labi puikas pa kreisi. Un katrai komandai ziedojot pa apģerba gabalam jāizveido pec iespējas
garaka līnija sasienot tos kopā. Pēc tam apģerbsanās ātrumsacensības. Pirmais dod ķīlu, tas kurš
pēdējias- balvu – labākais striptīzs ar apģerbšanos.

Ja kko no spēlēm nepagūst līdz mičošanai viņas var pārcelt uz pēc.

Otra diena- tradīcijas modinot jauno pāri.
Pārim ir jābūt kaut kam ēdamam – siers, alus, maize ko jaunais pāris dod modinātājiem.

Brokastis un tikai pēc tam ķīlu izpirkšana.
Visiem tiem pēc amatiem, piemēram, novērotajiem jāziņo par redzeto untml.

12.00. pirts!
- Ulla Bogdanoviča -Pievienot komentāru:* obligāti jāaizpilda
Vārds: * E-Pasts:
Komentārs: *
Ja nevar izlasīt, spied te
Pārbaudes Teksts: *